04 april
4. Web banner – Duurzaamheid

Je bedrijf duurzaam maken is niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook zakelijk een waardevolle stap in de goede richting. Een duurzaam bedrijfsmodel houdt rekening met de economische, sociale en milieugerelateerde impact van zijn activiteiten en streeft ernaar om op lange termijn waarde te creëren voor alle belanghebbenden. Flinke mond vol, maar dat maakt het niet minder waar. Door de jaren heen zijn er op het Bouw & Infra Park tig veranderingen geweest; duurzaamheid en circulariteit hebben we altijd hoog in het vaandel gehad. Kortom: wat zijn de voordelen van verduurzamen en hoe hebben wij dit aangepakt? Lees snel verder!

1. Beter merkimago en klantentrouw
Consumenten worden zich steeds meer bewust van hun impact op het milieu en zoeken producten en diensten die aansluiten bij hun (nieuwe) waarden. Bedrijven die prioriteit geven aan duurzaamheid genieten vaak een positieve reputatie en een trouw klantenbestand. Een sterke duurzaamheidsstrategie kan helpen je merk te onderscheiden van concurrenten en nieuwe klanten aan te trekken, met name onder het groeiende aantal milieubewuste consumenten. Een mooi voorbeeld hiervan is ons streven om per 2024/2025 een Green Key locatie te zijn. Het is een enorme klus om hiervoor in aanmerking te komen, maar het houdt in dat wij als organisatie iets doen aan het beteren van de wereld. In ruil verbreden we onze doelgroep en werken we aan ons imago. Win-Win!

2. Betere arbeidsethos en personeelsbeleid
Werknemers zijn meer betrokken en gemotiveerd als ze werken voor een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit houdt namelijk in dat het bedrijf niet enkel draait om winsten en verliezen, maar ook een meer “menselijke” kant heeft. Door een positieve en gezonde werkomgeving te creëren, kunnen bedrijven de tevredenheid, motivatie en het behoud van werknemers vergroten. Bovendien trekken bedrijven die prioriteit geven aan duurzaamheid vaak nieuwe werknemers aan die dezelfde waarden en overtuigingen delen, waardoor het gemakkelijker wordt een sterk en toegewijd personeelsbestand op te bouwen.

3. Meer veerkracht en vertrouwen
Duurzame bedrijfsvoering kan bedrijven helpen veerkrachtiger te worden. Door bijvoorbeeld de afhankelijkheid van beperkte grondstoffen, zoals fossiele brandstoffen, te verminderen en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, wordt een bedrijf minder blootgesteld aan prijsschommelingen en verstoringen van de distributieketen. Het kan ook bijdragen tot vertrouwen en credibiliteit bij belanghebbenden, waaronder investeerders, klanten en werknemers. Duurzaam ondernemen wordt vaak gezien als verantwoordelijk, wat resulteert in kans op positieve relaties met belanghebbenden.

4. Betere naleving van de regelgeving
Veel landen en regio’s voeren om de haverklap voorschriften en incentives in om bedrijven aan te moedigen duurzame werkmethoden toe te passen. Bedrijven die duurzame oplossingen gebruiken zijn vaak beter toegerust om aan deze voorschriften te voldoen en kunnen profiteren van voordelen als belastingkredieten, subsidies en andere stimulansen. Al is het enkel preventief: wie niet waagt, wie niet wint.

5. Verhoogde winstgevendheid op de lange termijn
Duurzaamheid kan ook leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn. Klinkt goed, niet? Nou, het zit dus zo. Het verminderen van verbruik houdt in dat je moet kijken naar de huidige stand van zaken, schommelingen in energieverbruik moet constateren en moet optimaliseren. Een optimalisatieslag gaat soms gepaard met investeringen. Zo hebben wij door de jaren heen meerdere investeringen gedaan, die voor het Bouw & Infra Park en haar huurders kostenbesparend zijn geweest. Zonnepanelen, een biomassa ketel, dubbel glas en ledverlichting in onze panden.

Al met al biedt het verduurzamen van je bedrijf een scala aan voordelen. Van hogere winstgevendheid en een goed merkimago, tot een betere werkethos en relaties met belanghebbenden. Bedrijven die prioriteit geven aan duurzaamheid zijn beter in staat risico’s te beheersen en aan regelgeving te voldoen. Als je het succes van je bedrijf op lange termijn wilt verzekeren, is verduurzaming dus een slimme investering die je niet over het hoofd mag zien.

Waar ga jij aan beginnen?